Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 49/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

 

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

27/4

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Koniuszy 59/3, usytuowany na półpiętrze, o powierzchni mieszkalnej 54,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas nieoznaczony

.

Czynsz 3,08 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

2.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

27/4

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Koniuszy 59/6, usytuowany na 1,5 piętrze, o powierzchni mieszkalnej 54,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas nieoznaczony

.

Czynsz 3,08 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 28 czerwca 2023 r.

do dnia 20 lipca 2023 r.  

                                                               

.

Zastępca Wójta Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 


 

.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 49/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

Dzierżawca

.

1.

.

Niegardów-Kolonia

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012736/2

.

241/2, 242/2

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana rolniczo

rola- klasa II i IIIa

o łącznej pow. 0,2000 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 lipca 2026 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja 62,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna  umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

2,

Piotrkowice Małe

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00037506/2

.

173/2

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana rolniczo

rola- klasa IIIb

o łącznej pow. 0,1000 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 lipca 2026 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja 26,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna  umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 28 czerwca 2023 r.

do dnia 20 lipca 2023 r.                                                                 

.

Zastępca Wójta Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.