Projekt „JUŻ PŁYWAM”

Na krytej pływalni w Proszowicach realizowany jest projekt nauki pływania pn. „Już pływam”. Stu trzydziestu pięciu uczniów z czterech szkół podstawnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza w okresie od kwietnia do września uczestniczy w zajęciach nauki pływania.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jest skierowany do uczniów nieumiejących pływać ze szkół podstawowych z terenu Gminy Koniusza.

Zajęcia, odbywają się w dziewięciu15 osobowych grupach, a każdy kurs trwa 10 godzin.
Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 22 500,00 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 9 010,00 zł, pozostałą część stanowi wkład własny w kwocie 13 490,00 zł w tym 5 400,00 zł to wpłaty rodziców w wysokości 40 zł za każdego uczestnika biorącego udział we wsparciu.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich. Projekt jest inspirowany przede wszystkim chęciom zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na różnego rodzaju kąpieliskach, jak również profilaktyce zdrowotnej.