Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

.

ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI

Mieszańców gminy będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz do pobrania formularzy zgłoszeń awarii.

· 1 ZGŁASZANIE AWARII FOTOWOLTAIKA
· 2 ZGŁASZANIE AWARII PIEC
· 3 ZGŁASZANIE AWARII SOLARY
· 4 ZGŁASZANIE AWARII POMPY

W przypadku wystąpienia awarii zgłoszenia awarii instalacji zamontowanych w ramach programu na odpowiedni formularzu należy kierować do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

 w formie skanu wypełnionego formularza lub wiadomości mailowej z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami na adres:

ugim@nowe-brzesko.pl

.

 w formie wypełnionego formularza lub pisma z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami:

.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

DZIENNIK PODAWCZY

.

.

 lub bezpośrednio na poniższe adresy z tabeli oraz wówczas koniecznie do wiadomości UGiM Nowe Brzesko na adres: ugim@nowe-brzesko.pl  oraz awaria@doekogroup.pl

Zgłoszenie awarii w formie maila lub pisma musi zawierać min.:

 Imię i nazwisko
 Adres
 Numer telefonu
 Opcjonalnie adres email
 Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
 Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
 Numer seryjny urządzenia
 Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)

.

INSTALACJA

MAIL

DO WIADOMOŚCI

FORMULARZ

FOTOWOLTAICZNA

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII

KOTŁOWA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

2 KOTŁY – ZGŁOSZENIE AWARII

POMPY CIEPŁA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

4 POMPY – ZGŁOSZENIE AWARII

SOLARNA

serwis@flexipowergroup.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

3 SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

UŻYTKOWNIK INSTLACJI ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE I ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM UŻYTKOWANIE INSTALACJI ORAZ JEJ BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ

W PRZYPAKU BEZZASADNYCH ZGŁOSZEŃ USTERKI I WEZWANIA SERWISU KOSZTY PONOSI UŻYTKOWNNIK DOKONUJĄCY ZGŁOSEZNIA