Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniach 20 i 21 kwietnia 2023 r. (tj. czwartek i piątek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Wyjazd Komisji w teren dzień I i II,
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
  4. Zakończenie.