.

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 

 Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
 Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia,
 Z dniem 12.09.2022 zniesiony został warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

 jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 jesteś rolnikiem (opłacasz składkę KRUS),

To jesteś osobą pracującą.

 

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, B+E (UWAGA!! W tym pakiecie środki się już wyczerpują).
 W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

1.Umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
2.Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju.
4.Podpisać umowę/umowy na zakup bonów oraz Zapłacić za bony oraz zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
5.Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje? W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków,

tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85, kancelaria@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl