Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza kontynuuje sprzedaż węgla z programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236) na okres do 30 kwietnia 2023r.

Gospodarstwa domowe, które nie składały wniosku lub nie dokonały zakupu węgla w 2022 roku proszone są o złożenie wniosku o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego na załączonych wzorach wniosku.

Wnioski składać można:
1. Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
2. Pocztą na adres: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@koniusza.pl obowiązkowo opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

!!!

GOSPODARSTWA DOMOWE, KTÓRE DOKONAŁY ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU ORAZ ZADEKLAROWAŁY CHĘĆ ZAKUPU W 2023 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ WNIOSKU PONOWNIE. ZOSTANIE DO NICH WYSŁANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPŁATY.

!!!

Cena węgla dla mieszkańców wynosi 1950 zł za tonę.

Do ceny zakupu należy doliczyć koszty transportu ze składu do miejsca zamieszkania, które ponosi mieszkaniec.

Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Koniusza nie gwarantuje wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani terminu jego dostarczenia.

Pamiętaj:
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która otrzymała dodatek węglowy.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

 

Do pobrania:

Wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych 2023