WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.10.2022                 

Koniusza, dnia 27 grudnia 2022 r.

.

.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie.

.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23

.

.

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

.

.

.

.

.