Gmina Koniusza w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w ramach programu “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, współfinansowanego ze środków województwa małopolskiego. W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Posądza.