SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 13 grudnia 2022 r.
( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3.   Zakończenie.