Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 12 grudnia 2022r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
  3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031,
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  5. Zakończenie.