Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty na wskazane konto.

Gmina Koniusza
Koniusza 55

numer konta: 56 8597 0001 0040 0400 0488 0183

Kwota do zapłaty, zgodnie z wnioskowaną przez Państwa ilość we wniosku o preferencyjny zakup węgla.

tj: 1,5 tony – wpłata 2 925,00zł
    1 tona – wpłata 1 950,00zł

Prosimy aby tytuł przelewu zawierał imię, nazwisko oraz rodzaj węgla kamiennego, na który składany był wniosek.

Po uzyskaniu wpłaty, Urząd Gminy w Koniuszy wystawi mieszkańcowi fakturę, na podstawie której będziecie mógł on odebrać węgiel ze składu węglowego.

Składem węglowym odpowiedzialnym za rozdystrybuowanie węgla na terenie gminy jest skład węglowy:

Jacek Gajda, Piotr Gajda
Biórków Mały 17
32-104 Koniusza

 

UWAGA!

W związku z dużą ilością pytań dotyczącą sortymentu ekogroszek informujemy, iż zgodnie z obowiązującą umową z Polską Grupą Górniczą, Gmina Koniusza otrzymać ma 300 ton paliwa stałego ekogroszku do końca roku 2022. W związku z tym, iż dostaw tego paliwa spodziewamy się w tygodniu pomiędzy 05.12.2022r. a 09.12.2022r. wydanie ekogroszku, mimo wpłaty, może być opóźnione i będzie zależeć od terminu jego dostawy.