SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 24 listopada 2022 r.
( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

  a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.