Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236).

Mając na uwadze konieczność ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla oraz skonkretyzowania jego sortymentu (ekogroszek/groszek, gruby) zwracamy się do mieszkańców Gminy Koniusza
o składanie wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego na załączonych wzorach wniosku.

Wnioski składać można:

1.Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
2.Pocztą na adres: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza.
3.Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@koniusza.pl obowiązkowo opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.

Końcowa cena węgla dla mieszkańców nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.
Do ceny zakupu należy doliczyć koszty transportu ze składu do miejsca zamieszkania, które ponosi mieszkaniec.

Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży
w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Koniusza nie gwarantuje wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani terminu jego dostarczenia.

Ważne:
Zgodnie z zapisami ustawy ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2238) i wynosi:

 w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony,
 w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. – 1,5 tony,

Pamiętaj:
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Pobierz wniosek:

.