WÓJT GMINY KONIUSZA

 Koniusza, dnia 27 października 2022 r.

Nasz znak: R.Ż.6151.8.2022           

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

 Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23 

 

  Z up. Wójta

Zastępca Wójta

  mgr inż. Hubert Wawrzeń