W dniu 12 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gminy Koniusza, Gminy Kłaj oraz Gminy Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych.

Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Pan Wiesław Rudek. Warsztaty poprowadzili specjaliści Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTiA).

Tematyka spotkania dotyczyła prezentacji wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia oraz dyskusji nad jej wynikami. Na podstawie wyników diagnozy, w tym badania opinii publicznej w formie ankiety, zostaną opracowane założenia rozwojowe obszaru Stowarzyszenia na lata 2022-2027. Dzięki opracowanej Strategii Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać ze specjalnie dedykowanych środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Środki te będą sprzyjać rozwojowi w takich obszarach tematycznych jak: odnawialne źródła energii, edukacja włączająca, ochrona środowiska czy rozwój oferty czasu wolnego.