11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego.

W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP) oraz przedstawiciele LGD. Spotkanie przeprowadzono w partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony obszaru gminy oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Dyskusja koncertowała się wokół wyzwań rozwojowych m.in. w następujących obszarach:
− przedsiębiorczość, rolnictwo;
− aktywizacja społeczna, wsparcie dzieci, seniorów, grup w trudnej sytuacji, rozwój organizacji pozarządowych;
− kultura, rekreacja, edukacja, turystyka, zabytki;
− infrastruktura techniczna, społeczna;

W ramach podsumowania uczestnicy określili kluczowe działania wymagające w ich opinii wsparcia – pomysły na projekty.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom!

Zachęcamy do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i wpływu na kierunki wydatkowania środków europejskich w Państwa lokalnej społeczności.

Wystarczy wypełnić, krótką ankietę dostępną tutaj: https://forms.gle/dodUeezxoWX4t2CH6

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej LGD – znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji. Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.