Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , informuje, że w dniu 3 października 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza i rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  3. Analiza i rozpatrzenie wniosku o zmieszczenie obwieszczenia dla ludności polskiej ws. prawa.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  5. Zakończenie.