Koniusza, dnia 19 września 2022 r.

Nasz znak: R.Ż.6151.6.2022        

WÓJT GMINY KONIUSZA

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

    Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP