Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 15 września 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Żłobka prowadzonych na terenie Gminy Koniusza.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zakończenie.