OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

Termin naboru:

Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form:

  • on-line, wypełniając formularz pod linkiem: https://forms.gle/aXLJaMuHYqwLqHVG7;
  • osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się w Myślenicach, w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 8/9, pokój nr 72, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00;
  • drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia, ul. Henryka Jordana 4A, 32-400 Myślenice.;
  • drogą mailową na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl – skan podpisanego dokumentu lub pdf. opatrzony podpisem kwalifikowanym, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub ePUAP.

*formularz można także złożyć w Urzędzie Gminy w Koniuszy

Wszelkie informacje na temat Rady Programowej i jej roli, na temat Strategii oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska znajdziecie Państwo w Regulaminie naboru wraz z załącznikiem (wersją elektroniczną formularza zgłoszeniowego) – do pobrania poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru. Środki będą wdrażane poprzez realizację projektów o charakterze zintegrowanym i ponadlokalnym oraz służącym wzmacnianiu relacji funkcjonalnych na obszarze działania Stowarzyszenia.

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Stowarzyszenia: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021, e-mail: biuro@otulinapodkrakowska.pl

Adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55