W związku z przystąpieniem Gminy Koniusza do projektu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pn.: “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, z udziałem dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


Informujemy, iż odbiór folii od osób, które złożyły w terminie deklarację, odbędzie się w miejscowości Piotrkowice Małe, na terenie byłego PGR w Piotrkowicach Małych (wjazd od strony drogi gminnej – Koniusza-Piotrkowice Małe) wg. następującego harmonogramu:

Miejscowość Data odbioru:
Biórków Mały, Biórków Wielki, Czernichów, Koniusza 06.06.2022r.
(poniedziałek)
Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Piotrkowice Małe, Wroniec 07.06.2022r.
(wtorek)
Łyszkowice, Karwin, Szarbia, Wąsów 08.06.2022
(środa)
Niegardów Kol., Muniaczkowice, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Wronin 09.06.2022
(czwartek)
Posądza, Przesławice, Wierzbno 10.06.2022
(piątek)

 

Przyjmowanie odpadu w godzinach: 9:00-14:00
Odpady można dostarczyć na paletach lub w big-bagach

W przypadku pytań:
Urząd Gminy Koniusza
tel. 12 386 91 00 wew. 23
Michał Bochenek