Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  1200 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
  3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
  4. Omówienie mienia gminnego.
  5. Omówienie zagadnień dotyczących:

– remont drogi gminnej „Pietrzejowice-Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości Zielona,

– remont drogi gminnej „Wierzbno-Szarbia” w miejscowości Wierzbno,

– remont drogi gminnej „Płuski” w miejscowości Wronin,

– remont drogi gminnej „Kopaniny-Przedżydowie” w miejscowości Karwin,

– montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – 80 inwestycji prywatnych oraz 20 inwestycji publicznych.

  1. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2021 r.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie.