Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody,
b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej,
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Posądzy,
d) zmiany uchwały Nr XV/96/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31.03.2016 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Niegardowie i Samorządowego Przedszkola w Niegardowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza,
g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie.