Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie obowiązków służbowych.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zakończenie.