Wprowadzano pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA –CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59.
PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112
Informacje o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: System antyterrorystyczny RP – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)