Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+.

Ważne strony internetowe:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 – informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

 

Ulotka - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie Ulotka - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla rodziców dziecka Ulotka - 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej Ulotka - Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców