Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 i 20 stycznia 2022 r. (tj. wtorek i czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

Dzień 18.01.2022 r. Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Rzędowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  4. Zakończenie.

Dzień – 20.01.2022 r. Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Szkoła Podstawowa w Glewcu  oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biórkowie Wielkim.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  4. Zakończenie.