SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2021 r. ( tj. środa), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)    określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie,

b)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach,

c)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

d)   zmiany budżetu Gminy Koniusza  na 2021 rok,

e)   przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,

f)    przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,

g)    budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,

h)   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,

i)     zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

j)     współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.

Ze względu na stan faktyczny związany z istotnym zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływaniem tym wirusem choroby COVID-19 w obradach sesji mogą Państwo uczestniczyć poprzez transmisję online. Dostęp do transmisji będzie możliwy poprzez stronę internetową gminy www.koniusza.pl.