WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.16.2021            

Koniusza, dnia 14 grudnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 24  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

    Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22 

 

  Z up. Wójta

Zastępca Wójta

  mgr inż. Hubert Wawrzeń