WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.15.2021        

   Koniusza, dnia 1 grudnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 54  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie.

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

    Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22 

 

    Z up. Wójta

Zastępca Wójta

                      mgr inż. Hubert Wawrzeń