Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Regulamin II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich