WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.14.2021    

Koniusza, dnia 18 listopada 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.

 

   Z up. Wójta
Zastępca Wójta

   mgr inż. Hubert Wawrzeń

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

    1. Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22