Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 23 listopada kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029,
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  5. Zakończenie.