WÓJT GMINY KONIUSZA
Nasz znak: R.Ż.6151.13.2021

Koniusza, dnia 12 listopada 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 23 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie.

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22