Znak: 5315.49.2021

Na prośbę firmy DOLMEN Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c., Plac Serkowskiego 8/3, 30-512 Kraków – pismo z dnia 07.10.2021 roku, informujemy, że w okresie:

listopad 2021 r. oraz październik – listopad 2022 roku, w południowej części gminy Koniusza przeprowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe.

Badania te polegają na rejestrowaniu i mapowaniu przez kilkuosobową ekipę archeologów zabytków ruchomych zalegających na powierzchni pól uprawnych. Badania prowadzone będą na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

W załączeniu mapa z zaznaczonym obszarem planowanych badań powierzchniowych.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza.

 

Do pobrania: 

Mapa