WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.9.2021        

Koniusza, dnia 29 września 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

    Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22 

 

  Z up. Wójta

Zastępca Wójta

                      mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP