Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach w sprawie uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami ze względu na występowanie ASF.