Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu 23 września 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2021 rok,
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  4. Zakończenie.