W części wodociągu publicznego na terenie miejscowości Koniusza, doszło do przekroczenia parametrów mikrobiologicznych dla wody pitnej. W związku z tym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (po jej wcześniejszym przegotowaniu). Konserwator sieci niezwłocznie podjął działania naprawcze, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że problem ten dotyczy tylko krótkiego odcinka wodociągu “od hydroforni”, a nie całości sieci wodociągowej. Woda podawana z ujęć spełnia wszystkie obowiązują normy.