Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.plhttps://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .