Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.2.2021 BK z dnia 31.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Dalewice i Rzędowice Gmina Koniusza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP oraz przekazując sołtysom wsi Dalewice i Rzędowice.

Wójt Gminy Koniusza

mgr inż. Wiesław Rudek