Co roku, mimo profilaktyki i akcji informacyjnych prowadzonych w całej Polsce czad zbiera swoje śmiertelne żniwo. Przypadki zatrucia tlenkiem węgla zdarzają się także w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Aby choć trochę zniwelować to zagrożenie, druhowie z OSP Polekarcice, wraz z Urzędem Gminy Koniusza przeprowadzili akcję profilaktyczną w ramach, której przekazano 20 czujników tlenku węgla, które trafiły do mieszkańców gminy Koniusza. Urządzenia te przekazano osobom samotnie gospodarującym, starszym i niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, że zabezpieczenie w postaci czujnika zapewni im bezpieczeństwo. 

W ramach akcji inspektor ds. ochrony środowiska (ekodoradca) z Urzędu Gminy w Koniuszy, przeprowadził także rozmowy z mieszkańcami informujące o możliwości wymiany źródła ciepła i przepisach, jakie będą obowiązywać w ramach uchwały Antysmogowej dla Małopolski. 

Przekazane czujniki zostały zakupione w ramach realizowanego przez Gminę Koniusza projektu LIFE “Małopolska w Zdrowej Atmosferze”.

Szczególne podziękowania należą się druhom OSP z Polekarcic, którzy już wcześniej zainicjowali podobne akcje we własnym zakresie. Dzięki ich zaangażowaniu, poświęceniu oraz wspaniałej atmosfery panującej w jednostce,  udało się przeprowadzić akcję, która będzie mieć pozytywne efekty wśród mieszkańców.