Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów” zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem  https://tiny.pl/r6qj6  i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych.

W programie spotkania:

 • 10.00 – Michał Kądziołka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia
  • Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa – nowe możliwości uczestnictwa w projektach dla osób w wieku 25 – 50 lat
  • Łap Skilla – wsparcie w projektowaniu kariery zawodowej oraz możliwość otrzymania dofinansowania do szkoleń dla osób w wieku 18 – 24 lata
 • 10.20 – Anna Stebnicka – Doradca kluczowy,
  Monika Hiroń-Nowak – Reintegrator,
  Maria Piękoś-Konopnicka, Animator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

  • Wsparcie w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • 10.40 – Agnieszka Węgrzyn – specjalistka ds. promocji, animatorka w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
  • Oferta dla liderów społecznych i osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej w ramach projektu MOWES 2 MZ i KOM
  • Założenia projektu Małopolska Lokalnie na lata 2021-23
 • 11.00 – Anna Styszko – prezes Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych
  • Innowacyjny model wsparcia liderów lokalnych – edukacja przez doświadczenie oraz finansowanie projektów społecznych
 • 11.20 – Pytania do prelegentów
 • 12.00 – Zakończenie