Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl. Aby dokonać samospisu należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Mieszkańców Gminy Koniusza zapraszamy serdecznie do Urzędu Gminy w Koniuszy do skorzystania ze stanowiska do samospisu. W Urzędzie dostępne jest stanowisko komputerowe do samospisu, a pomocą służy pracownik biura spisowego. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną warto wcześniej telefonicznie umówić się na konkretny termin, pamiętając jednocześnie ,że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do końca września br.

Stanowisko do samospisu dostępne jest w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy w Koniuszy w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Dla bezpieczeństwa można zweryfikować ich tożsamość dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie stronie spis.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji osobom starszym z Państwa rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla których samodzielne wywiązanie się z tego obowiązku może być trudnością.