Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. (Dz. U. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 2420) na terenie województwa małopolskiego wprowadzony został zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.