Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  29 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w domu ludowym w Polekarcicach, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koniusza.
  3. Przedstawienie informacji na temat planowanych inwestycji na rok 2021/2022.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  5. Zakończenie.