10 lutego w Gminie Koniusza zainaugurował swoją działalność Żłobek Samorządowy w Wierzbnie. Jest to pierwsza tego typu instytucja w naszej gminie. Inwestycja polegała na przebudowie obiektu dawnego Przedszkola w Wierzbnie i adaptowaniu go na cele żłobka i pozwoliła na uzyskanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniósł 666.921,00 zł  z czego 417.050,00 zł pochodzi ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  realizacja projektu „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” numer RPMP.08.05.00-12-0112/19. Celem tego projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie dla ich dzieci 48 miejsc opieki w nowo powstałym Żłobku Samorządowym. 

W ramach projektu rodzice biorący w nim udział mają zagwarantowaną bezpłatna opiekę nad dziećmi przez okres 5 miesięcy (ponoszą jedynie koszty wyżywienia dzieci). Po tym okresie żłobek będzie funkcjonował nadal, a miesięczny koszt pobytu dziecka wyznaczono na poziomie 600 zł.

Warto dodać, że do tej pory młodzi rodzice z terenu naszej gminy musieli korzystać z ofert innych instytucji mieszczących się poza obszarem Gminy Koniusza ponosząc często wysokie koszty.

Żłobek Samorządowy w Wierzbnie to placówka ze wszech miar nowoczesna doskonale wyposażona i spełniająca surowe wymogi SANEPIDU, i straży pożarnej. Posiada również wykwalifikowaną i szczerze oddaną maluchom kadrę, którą kieruje Pani Dyrektor Angelika Wiśniewicz. Wszystko to sprawia, że rodzice mogą bez obaw pozostawić swoje pociechy pod opieką nowego żłobka.

Autorami i koordynatorami projektu są Pani mgr Edyta Szafrańska – dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi w Posądzy,  mgr Robert Konieczny – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biórkowie Wielkim oraz Michał Bochenek – pracownik Urzędu Gminy w Koniuszy a realizatorem Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na czele z Panią Renatą Sochą.

Realizacja projektu była możliwa dzięki decyzjom i osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Koniusza Pana Wiesława Rudka oraz jego zastępcy Huberta Wawrzenia. Szczególne podziękowania należą się również Radzie Gminy w Koniuszy, która przez cały czas wspierała swoimi decyzjami realizację projektu, który z przyczyn finansowych i związanych z COVID-19 napotykał na wiele trudności.

Dziękujemy również rodzicom, którzy cierpliwie czekali na otwarcie żłobka. Dziś możemy z ulgą powiedzieć: udało się !

____________________________________________________

Fot. Antoni Chorąży