Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Koniusza zajęła III miejsce w konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w formie samospisu, w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy, a także osobom zaangażowanym w promocję i przeprowadzenie spisu rolnego – rachmistrzom oraz pracownikom Gminnego Biura Spisowego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwe było uzyskanie tego wyróżnienia, a także sprawne przeprowadzenie spisu.

Składamy również podziękowania pracownikom Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za współpracę i zaangażowanie w PSR 2020.

Dziękujemy!