Ważna informacja dla pacjentów niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz mających trudności w dostępie do punktów szczepień przeciwko COVID-19:

Gmina Koniusza zapewnia bezpłatny transport do tych punktów. 

Transport jest przeznaczony dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 W tym celu należy zgłosić się do Koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 – działającym w urzędzie gminy.

Informacje i pomoc w sprawach związanych ze szczepieniami można uzyskać w przychodniach, oraz  u Koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 – działającym w urzędzie gminy lub telefonicznie pod numerem telefonu (12) 386 91 00 wew. 23  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00–15:00 

W ostatnich dniach transport pomogli zapewnić Strażacy z OSP Polekarcice, którzy odebrali Seniorów z miejsca zamieszkania i dowieźli ich do Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie, za co serdecznie dziękujemy!