Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, tj. od 22 lutego 2021 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2021/2022. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
Dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2021/2022. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Koniusza poza swoim obwodem szkolnym mogą składać wymagane dokumenty od 1 marca 2021r. do dnia 19 marca 2021 r. a w postępowaniu uzupełniającym od 11 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Koniuszy.

Kryteria i terminy rekrutacji określają:
1. Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1780,

2. Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1781,

3. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok 2021/2022.